WAGGING FINGER BV. PRIVACYVERKLARING

18 mei 2018

 

 1. In het kader van de nieuwe AVG privacywet (ingang 25 mei 2018) is ieder bedrijf dat privacy-gevoelige informatie beheert c.q. verwerkt verplicht een privacyverklaring op te stellen. In deze privacyverklaring wordt aangegeven welke data Wagging Finger BV beheert en verwerkt, met welk doel dit gebeurt en hoe deze data beveiligd is.

 

 1. Wagging Finger BV is een distilleerderij / groothandel in gedistilleerd.

 

Ons bezoekadres is: Danzigweg 6, 7418EN, Deventer.

KvK nummer: 64481190

We zijn te bereiken via info@waggingfinger.com of 06-81500577

 

 1. Wagging Finger verzamelt en beheert op verschillende manieren data en geeft in deze Verklaring aan waar jou gegevens opgeslagen liggen, met welk doel we ze bewaren en welke rechten jij hebt ten aanzien van jouw privacy. Deze verklaring kan periodiek worden gewijzigd als er bijvoorbeeld wetswijzigingen zijn of wanneer wij van provider zouden wisselen of een andere webshop aanbieder zouden kiezen.

 

Wij verzamelen:

 • Emailadressen

om geïnteresseerden middels een nieuwsbrief periodiek op de hoogte te kunnen houden van alle nieuwe ontwikkelingen.

 • Machtigingskaarten

De machtigingskaarten worden gebruikt om geïnteresseerden “Patroon van Wagging Finger”  te laten worden. Naast de NAW gegevens wordt daarop ook een IBAN-nr. gevraagd.

 • Webshop

Op onze webshop verzamelen we meer gegevens die noodzakelijk zijn om bestellingen correct te kunnen verzenden. Voornamelijk naam, adres woonplaats.

Op de site verzamelen we middels Google Analytics (anonieme) gegevens zodat we goed inzicht krijgen in het gebruik van onze site.

 • Klantgegevens

Aangezien we ook als groothandel functioneren verzamelen we ook gegevens (NAW, bankrekeningnummers) van onze klanten (slijters, restaurants etc.).

 1. Wie beschikken over deze data?
 • Voor alle data geldt dat deze niet ter beschikking wordt gesteld aan derden. Wagging Finger is de enige partij die over deze data beschikt en met deze data werkt.
 • Omdat vrijwel alle data elektronisch wordt beheerd staat de data op verschillende servers. De emailadressen voor de nieuwsbrief staan op servers bij com. De websites wordt gehost bij mijndomein.nl. De webshop wordt gehost door mollie.com. Klantgegevens van slijters en restaurant liggen vast is ons boekhoudsysteem exactonline.com. Neem je dus contact met ons op via het contactformulier of ga je een overeenkomst aan via de webshop dan staan de door jou geleverde gegevens bij die partijen op de servers.
 1. Hoe lang bewaren wij de data?
 • Emailadressen voor het kunnen versturen van nieuwsbrieven bewaren we net zo lang totdat jij je besluit zich uit te schrijven.
 • De machtigingskaarten bewaren minimaal 4 jaar en maximaal 10 jaar. Dit heeft te maken met het kunnen uitvoeren van de overeenkomst de je aangaat wanneer je middels de machtigingkaart “Patroon van Wagging Finger “ bent geworden.
 • We gegevens die we via de Webshop binnenkrijgen worden eveneens minimaal 4 jaar en maximaal 10 jaar bewaard. Ook dit om uitvoering te kunnen geven aan de gesloten overeenkomst.
 • De Google Analytics data blijft (anoniem) bewaard.
 • Klantgegevens blijven bewaard zolang er een klant-leverancier relatie is.
 1. Jouw rechten
 • Recht op inzage: wij sturen jou een overzicht van de data die we beheren als je daar om vraagt.
 • Recht op rectificatie: zijn gegevens fout doorgegeven, veranderd of door ons fout verwerkt dan passen wij die aan wanneer daar door jou om gevraagd wordt.
 • Recht op het indienen van een klacht: Als je een klacht wilt indienen over de manier waarop wij met jouw gegevens omgaan dan kan dat via de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Recht op overdracht: Als jij wilt dat jouw gegevens worden overgedragen aan een andere partij, dan dragen we deze over na ontvangst van jouw verzoek daartoe.
 • Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens: op jouw verzoek stoppen we met het gebruiken van jouw gegevens.
 • Recht op wissen van gegevens: Wil je niet langer dat jouw gegevens worden vastgelegd? Dan wissen we op jouw verzoek je data.
 1. Verplichte Gegevens
 • De beperkte hoeveelheid data die we van je vragen is noodzakelijk voor het kunnen aanbieden van onze diensten (nieuwsbrief, verzenden producten en betalingsverkeer” In de webshop zijn de velden die verplicht zijn in te vullen gemarkeerd.
 1. Beveiliging
 • De data die we van je beheren wordt op verschillende manieren beveiligd.
  • Emailadressen staan op de server bij YMLP en het inloggen daar gebeurd middels een tweestaps-verificatitie.
  • De fysieke machtigingskaarten worden in een kluisje op ons kantoor bewaard.
  • De webshop-data wordt beheerd bij Mollie.com. Op de site van Mollie wordt uitgebreid ingegaan op de wijze van beveiliging.
  • Een bezoek aan onze website wordt voor jou beveiligd door een SSL-certificaat. Dat zorgt ervoor dat jouw verbinding met com privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL.
  • De gegevens in com zijn middels tweestaps-verificatie beveiligd.